HILDEGARDE DUANE

January 10 - 31, 2009


7 SNOW WHITES-

7 SNOW WHITES- "Fierce Fashion"


photograph 1/1, 1982
7 SNOW WHITES-

7 SNOW WHITES-"Fierce Fashion"


photograph 1/1, 1982
7 SNOW WHITES-

7 SNOW WHITES-"Fierce Fashion"


photograph 1/1, 1982
Installation View

Installation View